Korentowiki:Tietoja

Korentowikistä
(Ohjattu sivulta Korentowiki:Vastuuvapaus)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

KorentoWiki on Suomen Sudenkorentoseuran ylläpitämä verkkosivusto.

Yhdistyksen säännöt

Palvelun käyttöehdot

1. Palvelun kuvaus

KorentoWiki on Suomen Sudenkorentoseuran (jäljempänä ylläpitäjä) kehittämä ja ylläpitämä selainkäyttöinen palvelu. Palvelun tarkoituksena on edistää Suomen Suodenkorentoseuran sääntöjen mukaista toimintaa välittämällä sudenkorentoihin liittyvää tietoa.

Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä määrittää itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain ja hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja hän on velvollinen lopettamaan palvelun käytön välittömästi. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus peruuttaa myönnetty käyttäjätunnus, jos käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos se on palvelun toiminnan kannalta tarpeen.

Käyttäjä käyttää palvelun ylläpitäjän tuottamaa palvelua omalla vastuullaan. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan palvelun ylläpitäjälle, sisällöntuottajille tai kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai tämän sopimuksen vastaisesta käyttäjän toiminnasta.

3. Tallennetun sisällön julkisuus ja luovutus

Käyttäjän palveluun tallentama sisältö (mm teksti, kuvat, tilastot) on julkista. Lain mukaisesti sisällön tekijänoikeudet säilyvät edelleen sisällön tuottajalla.

Mikäli ylläpitäjän kanssa ei ole kirjallisesti toisin sovittu ennen sisällön lähettämistä palveluun, sisällön tuottaja antaa palvelun ylläpitäjälle oikeuden käyttää ja välittää materiaalia eteenpäin kolmannelle osapuolelle harkintansa mukaan Suomen Sudenkorentoseuran sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin ilman erillistä korvausta. Tämä koskee myös materiaalia, jotka käyttäjä on itse poistanut palvelusta.

Palvelun käyttäminen ei anna käyttäjälleen oikeuksia muiden palvelun käyttäjien tuottamaan sisältöön palvelun ulkopuolella. Käyttäjillä on oikeus muokata muiden käyttäjien tuottamaa sisältöä palvelun sisällä.

4. Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Ylläpitäjä ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Ylläpitäjällä on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Ylläpitäjällä on myös oikeus lopettaa palvelun ylläpito milloin tahansa.

Suomen Sudenkorentoseuralla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja sekä muita palvelun osia. Ylläpitäjä pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä käyttökatkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

5. Vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelu on maksuton, joten käyttäjälle tai kolmansille osapuolille ei korvata miltään osin palvelusta, sen toiminnasta, käyttökatkoksista, virheistä, muuttamisesta, lopettamisesta tai vastaavista mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia tai menetyksiä. Ylläpitäjä ei ole vastuussa mahdollisista taloudellisista menetyksistä jotka liittyvät käyttäjän palveluun lähettämän sisällön julkaisemiseen.